ANUNȚ IMPORTANT


BIROUL DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANEI BAIA MARE SE AFLĂ PE STRADA TINERETULUI NR.2A-parter (ÎN CLĂDIREA DENUMITĂ GENERIC ”CLUBUL PHOENIX”) SI NU DETINE O CASIERIE PROPRIE! RUGĂM CETĂȚENII CARE SE PREZINTĂ PENTRU DEPUNEREA ACTELOR NECESARE OBȚINERII ACTELOR DE IDENTITATE SĂ ACHITE DIN TIMP CONTRAVALOAREA TAXEI

Pentru obținerea actelor de identitate, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și pentru alte probleme, cetățenii au posibilitatea:
      - programării on-line www.baiamare.ro, subsecțiunea Programari online evidenta persoanelor
      - fără programare on-line, prezentându-se la sediul Birou de Evidenta Informatizata a Persoanei, Baia Mare, str. Tineretului, nr. 2A cu 15 minute înainte de ora deschiderii ghişeului de preluări documente.

Conform Legii nr. 105/20.04.2022, art.10, alin. (9) „Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept SUNT NULE.
Nulitatea se constată de ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din cadrul DEPABD sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori ofiţerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale Romaniei”.
Având în vedere cele de mai sus, NU se vor prelua cererile pentru act de identitate, în condiţiile în care certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces) sunt plastifiate (înfoliate).

Începând cu data de 25.10.2023, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărților de identitate este de 7 de zile CALENDARISTICE de la data depunerii acestora.

Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, va fi îndrumat să se adreseze șefului serviciului, sens în care va depune o cerere în acest scop.


 

Legendă
Liber
Ocupat