Având în vedere prevederile Radiogramei nr. 3313960/12.01.2021 emisă de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București și din motive tehnice neimputabile instituției noastre, începând cu data de 15.03.2021 termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărților de identitate este de 45 de zile de la data depunerii acestora.
      Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, va fi îndrumat să se adreseze șefului serviciului, sens în care va depune o cerere în acest scop.