ANUNȚ IMPORTANT

Pentru obținerea actelor de identitate, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și pentru alte probleme, cetățenii au posibilitatea:
      - programării on-line wwww.baiamare.ro, subsecțiunea Programari online evidenta persoanelor
      - fără programare on-line, prezentându-se la sediul Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei, la ora deschiderii.Începând cu luna octombrie, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate, este de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, va fi îndrumat să se adreseze șefului serviciului, sens în care va depune o cerere în acest scop.

Cetățenii care din diferite motive nu se pot prezenta la data și ora programată, sunt RUGAȚI INSISTENT să-și anuleze programarea în timp util dând astfel posibilitatea altor cetățeni să beneficieze de programare.


 

Legendă
Liber
Ocupat