Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, începând cu data de 12 octombrie 2020, se vor prelua cereri doar pentru următoarele motive: PIERDERE, FURT, DETERIORARE, DISTRUGERE, SCHIMB DE NUME, excepție făcând situațiile pentru care s-a făcut programare online până la data prezentei comunicări.